Kullanıcı (Üyelik) Sözleşmesi

Acikinca.com üyesi olmak için, kayıt formunu doldurduğunuzda aynı zamanda acikinca.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
1 - Acikinca.com Üyelik Sistemi :

A) Acikinca.com üyesi kendisinin belirleyeceği ve uygun olan bir 'kullanıcı adı' ve 'şifreye sahip olur. (Ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara uymayan kullanıcı adı ve şifre belirleyen üyelerin üyelikleri sonlandırılacaktır.)

B) Kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez.

C) Şifre kullanıcı tarafından belirlenir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır.Acikinca.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

2 - Üyenin Yükümlülükleri :

A) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bilginin hatalı veya eksik olmasından(şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

B) Acikinca.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının acıkınca.com 'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

C) Acikinca.com 'da sunulan hizmetlere. Acikinca.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda acıkınca.com 'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

D) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü acıkınca.com 'un sorumlu olmayacağını,

E) Ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

F) Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

G) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

H) Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

I) Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

İ) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

J) Acıkınca.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı acıkınca.com 'dan tazminat talep etmemeyi,

K) Acıkınca.com ' den izin almadan servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

L) Acıkınca.com 'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

M) Kurallara aykırı davrandığı takdirde acıkınca.com 'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

N) Acıkınca.com 'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

O) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Ö) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

P) Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

R) Üye Acıkınca.com tarafından gelecek olan SMS, Mail ve Mobil Uygulama Bildirimlerini almayı kabul etmiş sayacağını (dilerse bu ayarları sistemden kendisi veya Acıkınca.com'a ulaşarak değiştirebileceğini),

S) Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

3 - Acıkınca.com Yetkileri :

A) Kullanıcı adı ve şifresi acıkınca.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulması ve onay kodu yazıldıktan sonra onaylanacaktır. Aynı gsm numarası üzerinden ikinci bir üyelik verilmeyecektir.

B) Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı acıkınca.com ' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

C) Acıkınca.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

D) Acıkınca.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

E) Acıkınca.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

F) Acıkınca.com 'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü acıkınca.com 'a üye olan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde acıkınca.com,un sorumlu olmadığını kabul eder.

G) Üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden acıkınca.com,un sorumlu olmadığını kabul eder.

H) Acıkınca.com, ileride doğacak zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir , ilave edebilir.

I) Acıkınca.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Acıkınca.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

İ) Üyelik bilgileriniz, Acıkınca.com tarafından Üye İşyerleri ile sipariş iletişimi sağlanabilmesi için paylaşılmaktadır. Bilgi paylaşımının amacı siparişlerinizin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde adresinize teslim edilebilmesidir. Bilgileriniz Üye İşyeri tarafından reklam,pazarlama,kişisel vb. herhangi bir amaç veya durum için kullanılamaz, satılamaz, devredilemez.

4 - Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması :

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

5 - Vergilendirme :

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler acıkınca.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

6 - Ürün Teslimatı :

A) Üye ürün teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

B) Firmalar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

7 - Ürün İadesi :

Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri ve firmaların kendi ürün iadesi şartları geçerlidir. acıkınca.com bünyesinde bulundurduğu restoranların ürün iadesi şartlarından doğabilecek anlaşmazlıklarda acıkınca.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

8 - Acıkınca.com Kayıtlarının Geçerliliği :

A) Sözleşmenin okunmamış olması veya görülmediğinin iddia edilmesi kabul edilemez bir durumdur.Sitemizde sözleşme linki tıklanmadan üyelik formunun aşılması önlenerek güvenliği sağlanmıştır.Bu ve buna benzer söylemler acıkınca.com sitesi için herhangi bir sorumluluk isnat etmez.

B) Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda acıkınca.com 'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten acıkınca.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9 - Uygulanacak Hükümler :

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

10 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri :

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11 - Yürürlük :

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

12 - Uygulanacak Hükümler :

Acıkınca.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.